سالن آمفی تئاتر دانشگاه الزهرا
بازدید از پروژه ها
پارک علم وفناوری پردیسان
بازدید از پروژه ها
پردیس سینمایی چهارسو
بازدید از پروژه ها
سالن همایش هتل کایا تبریز
بازدید از پروژه ها

برندی قابل اطمینان

برندی قابل اطمینان

تمایز در کیفیت

تمایز در کیفیت

کارخانه اختصاصی

کارخانه اختصاصی

نیروی انسانی متخصص و با تجربه

نیروی انسانی متخصص و با تجربه

چوب طرح نوین

نوآوری و  نگرش وسیع، ما را به سوی موفقیت در پروژه ها و جلب نظر کارفرمایان با سلایق گوناگون سوق می دهد.

0
پروژه های انجام شده
0
کارفرما
0
متراژ طراحی
0
متراژ ساخت

به خانواده بزرگ چوب طرح بپیوندید

برخی از کارفرمایان